Projektas

“Verslumas nėra įgimtas, jis įgyjamas per mokslą ir patirtį”
- C. Volkmann

SCIENT projektas

Koncepcija

Europos Sąjungai reikia tyrėjų kurie ne tik atrastų naujus dalykus, bet perteiktų žinias kitiems ir taip būtų gaunama didžiausia socialinė ir ekonominė nauda. Tuo tikslu mūsų projektas SCIEN sukurs novatorišką verslumo programą gamtos mokslų, technikos mokslų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics) doktorantams ar absolventams, kuri suteiks jiems galimybę pažvelgti už tyrėjų pasaulio ribų, ugdys jų transversaliuosius gebėjimus ir leis jiems pasirinkti naują profesinį kelią.Apimtis ir nauda

SCIENT stiprins mokslinį verslumą orientuodamasi į jaunus tyrėjus – šviesiausius protus su nepanaudotu verslo potencialu. EUROSTAT 2010 m. duomenimis, ES universitetuose mokosi daugiau nei 500 000 doktorantų, iš jų daugiau nei 180 000 (apie 36%) STEM studentų.

Veikla

Nustačius stipriąsias bei silpnąsias esamų verslumo programų puses, jų trūkumus ir geriausias praktikas, bus sukurta unikali aukščiausios kokybė programa. Šiuo metu ES tokia programa nėra vykdoma. Tai bus bandomoji programa, kuri bus vykdoma 7 šalyse (CY, PT, ES, IT, LT, UK, MT) ir vėliau siūloma visoms suinteresuotoms šalims.