Το εργο

“Γίνεται κανείς επιχειρηματίας όχι εκ γενετής αλλά μέσα από την εκπαίδευση και από την εμπειρία.”
Volkmann C.

Το εργο SCIENT

Ιδεα

Για το μέγιστο δυνατό κοινωνικό και οικονομικό όφελος, η ΕΕ χρειάζεται ερευνητές που δεν ανακαλύπτουν μόνο νέα πράγματα, αλλά και μεταφέρουν γνώσεις σε τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, το έργο SCIENT θα αναπτύξει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και σε κατόχους διδακτορικού τίτλου στους τομείς STEM (Θετικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και θα τους οδηγήσει έξω από τον γυάλινο πύργο της καθαρής έρευνας, αναπτύσσοντας τις εγκάρσιες δεξιότητές τους και προσφέροντάς τους μια εναλλακτική επαγγελματική σταδιοδρομία.Πεδιο εφαρμογης & οφελη

Το έργο SCIENT θα ενισχύσει την επιστημονική επιχειρηματικότητα θέτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του νέους ερευνητές, αυτά τα λαμπρά μυαλά που διαθέτουν ανεκμετάλλευτο επιχειρηματικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT (2010), υπάρχουν περισσότεροι από 500.000 υποψήφιοι διδάκτορες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ περισσότεροι από 180.000 (το 36% περίπου) προέρχονται από τους τομείς STEM.

Δραστηριοτητες

Από τον εντοπισμό των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, των ελλείψεων και των βέλτιστων πρακτικών σε υφιστάμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας, θα προκύψει ένα μοναδικό πρόγραμμα ύψιστης ποιότητας. Αυτό θα δοκιμαστεί σε 7 χώρες (CY, PT, ES, IT, LT, UK, MT) και θα προσφερθεί σε ενδιαφερόμενους φορείς μόλις ολοκληρωθεί.